Řešení sporů

Doufáme, že se Vám při Vašem působení v Číně spory s Vašimi místními partnery či zaměstnanci vyhnou. V případě, že k nim dojde však nemůžeme doporučit nechat věci náhodě a prakticky tak nechat iniciativu protistraně, která je navíc na domácí půdě. 

SLUŽBY V OBLASTI ŘEŠENÍ SPORŮ

Analýza situace

Po detailním seznámení se s Vaší situací jsme schopni připravit Vám strategii a možné scénáře vývoje situace. Po zvážení právních i neformálních aspektů sporu Vám poskytneme doporučení ohledně dalšího postupu.

Jak předejít tomu, aby Vám z Číny dorazilo jiné zboží, než jste si objednali? Co dělat, pokud protistrana přestala dodržovat smlouvu? Jak postupovat, když čínský zaměstnanec vyhrožuje žalobou?

 

Vyjednávání

Na základě Vašich potřeb jsme schopni s protistranou efektivně vyjednávat. Při vyjednávání budeme schopni pochopit nuance pozice protistrany a vést spor k oboustranně přijatelnému řešení. Díky našim zkušenostem z evropských a čínských byznysových stylů a hluboké znalosti čínského práva Vám pomůžeme vyřešit spory s minimálními náklady.

V předchozích vyjednáváních jsme zaznamenali, že zásadním faktorem pro selhání komunikace a dosažení dohody je kulturní rozdíl, který brání zainteresovaným stranám porozumět protistraně. „Tlumočník kultury“ Vám může napomoci rychle vyřešit neshody a najít řešení.

Když nastane spor s čínskou stranou, je zahraniční strana zpravidla odkázána na komunikaci s kontaktní osobou. Problém je, že tato kontaktní osoba – obvykle interní překladatel/ka a tlumočník/ice – nemá rozhodovací pravomoci a obvykle není ani v jejím zájmu upozorňovat na problémy či doslovně předat zprávu od zahraniční společnosti vedení podniku či osobě s rozhodovacími pravomocemi. Jak v takové situaci dosáhnout oboustranně přijatelného řešení?

 

Příprava podkladů pro zahájení řízení

V případě, že nebude možné vyřešit spor smírně, může být optimální řešení zahájení arbitráže či soudního procesu. Jsme připraveni poskytnout Vám přípravu podkladů pro zahájení řízení, nalézt správného čínského advokáta a domoci se práva. 

Čínské právní vyhlášky a nařízení se liší provincie od provincie. V řadě provincií je rozbujelý klientelismus a pouze advokát znalý reality místního prostředí dokáže poskytnout maximální právní ochranu. Jsme schopni najít ideálního advokáta pro Vaši konkrétní situaci a zajistit plynulou komunikaci a součinnost.

 

Kontaktujte nás

Můžete nás kontaktovat pomocí emailové adresy info@klchina.cz

6 + 12 =