Jazykové služby

Jazykové služby

Překonání jazykové bariéry je nutný předpoklad pro úspěšné působení v Číně. Díky zkušenostem napříč obory a s nejrůznějšími situacemi jsme schopni zajistit jazykové služby, které překonají jazykovou i kulturní bariéru. Při jakékoli jazykové práci považujeme za svou povinnost upozornit Vás na místa, kde může dojít k případným nedorozuměním. 

Poskytujeme písemné překlady, konsekutivní i simultánní tlumočení jednání a konferencí, lokalizaci Vašich webových stránek, softwaru či mobilních aplikací. To vše mezi češtinou, čínštinou a angličtinou.

Řada podnikatelů, kteří v Číně působí dlouho, má pocit, že s Číňany nelze komunikovat, protože nemohou najít vhodného tlumočníka. Někteří tlumočníci upravují slova klientů ke obrazu svému, aby „pomohli komunikaci“ a někdy snad převzali komunikaci. Jiná častá stížnost je, že protistrana reaguje jakoby na něco jiného, než by odpovídalo tomu, co mluvčí řekl. 

Umění tlumočení je v nalezení rovnováhy mezi doslovným překladem slovo od slova a přenesením významu, aby došlo k pochopení, jakého chce mluvčí dosáhnout. Tlumočník v ideálním případě slouží také jako kulturní průvodce.

Kontaktujte nás

Můžete nás kontaktovat pomocí emailové adresy info@klchina.cz

7 + 7 =