KL China Dispute Resolution s.r.o.

Na vaše problémy v Číně

O společnosti

Poskytujeme podporu a ochranu společnostem, institucím a jedincům, kteří působí v Číně a jsou tak vystaveni právním i neformálním rizikům.

Jsme v česko-slovenském prostoru unikátní – dokážeme Vám zajistit služby spojené s navržením a revizí smluv, vyjednávání v právních i neformálních sporech, přípravu strategie a podkladů pro soud nebo arbitráž v Číně

Díky hluboké znalosti čínského prostředí, čínského práva a různých byznysových odvětví jsme v ideální pozici pomoci Vám předejít či vyřešit problémy, které Vás v rámci Vašeho působení v Číně mohou potkat.

Náš tým

Jan Körbel

obchodník, tlumočník, analytik

Vzděláním sinolog a ekonom, celý svůj profesní život strávil v Číně. V různých pozicích pracoval na dosažení vzájemného porozumění a oboustranně přínosné spolupráci mezi českou a čínskou stranou. Spolupracoval s řadou českých podniků dle konkrétního zadání, samostatně podnikal v Číně i v ČR, pracoval v čínském státním podniku, deset let tlumočil pro ředitele a decision-makery českých podniků všech velikostí, představitele státu a státních institucí s dělal překlady napříč obory.

Tyto zkušenosti mu daly vhled do podmínek a překážek úspěšné spolupráce v Číně včetně specifik komunikace, importních a exportních procedur nebo přípravy marketingových podkladů pro Čínu. Chápe specifika čínského managementu a čínského právního prostředí. Zná specifika vyjednávání v Číně a fungování čínských výrobních, investičních a státních podniků.

V současné době působí mimo jiné jako stálý představitel České – středoasijské obchodní komory pro Čínu. V součinnosti s komorou realizuje komorové aktivity a poskytuje sektorové analýzy, studie proveditelnosti a vyjadřuje se k příležitostem a rizikům pro členské podniky komory.

Jan Körbel dlouhodobě žije v Pekingu. V minulosti žil i v jiných provinciích a městech různé velikosti, během svého života v Číně měl možnost navštívit většinu provincií Číny. Mezi známé klienty, pro které vykonával služby, patří například Veolia, HomeCredit, Bank of China, CzechTrade, Ministerstvo zemědělství ČR nebo Česká správa sociálních záležitostí.

Liu Ming

advokátka

Liu Ming vystudovala právo na jedné z předních čínských univerzit, následně začala pracovat v jedné z nejstarších právních kancelářích v Pekingu. Specializuje se na občanské právo, obchodní právo a smluvní právo. Mezi klienty, kterým poskytovala služby, patří čínští developeři, banky, ale i malé a střední společnosti a jednotlivci. Kromě zkušeností ze soudních síní má bohaté zkušenosti s přípravou, kontrolou a úpravami smluv, právními konzultacemi či vyjednáváním pro své klienty.

Léta zkušeností s prací pro čínské klienty ji obeznámila s vnitřním fungováním čínských společností a jejich způsobem uvažování. Její schopnost reagovat na implicitní či skryté faktory je nezřídka hlavním aspektem úspěšného vyřešení problému.

V minulosti poskytla konzultace, navrhla právní řešení a zajistila spravedlivé zacházení i pro řadu zahraničních klientů. Zahraničnímu zaměstnanci čínského státního podniku, který nebyl při ukončení spolupráce řádně kompenzován, vyhrála arbitráž – jednalo se o první případ, kdy se zahraniční zaměstnanec úspěšně domohl kompenzace na dané čínské státní instituci.

Pomohla zahraničním podnikům při vyjednávání s úřady, připomínkováním smluv, řešení problémů vycházejících z nedodržení příslušných exportních nařízení atd. Včasným upozorněním na nevhodně napsané pracovní smlouvy zabránila tomu, aby se budoucí zahraniční zaměstnanci v Číně vystavovali právním rizikům vyplývajícím z jednostranně napsaných smluv.

Kontaktujte nás

Můžete nás kontaktovat pomocí emailové adresy info@klchina.cz

9 + 4 =